Cięcie laserem blach Gięcie blach
Cięcie laserem blach CNC Gięcie blach CNC

Polityka prywatności

Wypełnienie obowiązku informacyjnego

Administratorem Danych Osobowych (dalej Administrator) jest

Firma FiberCut, z siedzibą w Brzezna 495, 33-386 Podegrodzie, NIP 734-167-59-90, REGON 492819598

W jakim celu przetwarzamy dane osobowe

  • w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz w celu zawarcia i realizacji umowy,
  • w celach informacyjnych i marketingowych, wyłącznie na podstawie udzielonej zgody.

Jak długo przetwarzamy dane osobowe

W zależności od celu przetwarzania dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz po zakończeniu jej trwania w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, na czas zgodny z obowiązującymi przepisami, a w przypadku prawnie usprawiedliwionych celów Administratora, w tym sprzedaży i marketingu bezpośredniego, do czasu cofnięcia przez osobę której dane dotyczą zgody.

Komu powierzamy i udostępniamy dane osobowe

Pozyskanych danych osobowych nie udostępniamy i nie przekazujemy innym podmiotom.

Dane osobowe możemy powierzyć do przetwarzania w naszym imieniu podmiotom realizującym dla nas usługi wspierające np. hostowane strony internetowej, świadczenie usług księgowych.

Prawa które przysługują osobie której dane przetwarzamy

Osoba fizyczna ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

Osoba fizyczna ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016).

kontakt kontakt

FiberCut

Zapraszamy do kontaktu, nasi fachowcy odpowiedzą na wszystkie pytania:

Formularz zamówienia

do_gory